הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם שעורכים בני זוג נשואים המסיים את הנשואים והמסדיר את כל הנושאים הכרוכים בגירושין.

את הסכם הגירושין יש לאשר בבימ"ש או בבית הדין הרבני, אחרת אין להסכם תוקף.

חשוב לדעת, כאשר זוג מחליט להיפרד תוך הבנה שהם רוצים לסיים את ההליך בדרכי נועם הם יכולים לטעות ולחשוב שהם לא צריכים לערב עורכי דין בעריכת ההסכם, להוריד נוסח זמין מהאינטרנט לחתום ולדעתם פה זה נגמר, אך חשוב לדעת שאין מקרה זהה למשנהו כל מקרה הוא ייחודי ומורכב ונסיבותיו שונות ומשתנות ומי שחושב שחתימה על ההסכם הגירושין הוא סופו של תהליך הוא טועה, זהו רק תחילתו של תהליך.

ההסכם צריך להיות ערוך ולכלול את טובת הצדדים לרבות הילדים ולהתייחס לנושאים רבים כגון: ההסכמה להתגרש, ענייני הילדים (משמורת, הסדרי ראיה, חינוך, הגירה, יציאה לחו"ל, מזונות ומדור והתייחסות לשינויי נסיבות), הסדרים רכושיים החל מבית המגורים, המשך בעניינים עסקיים, זכויות סוציאליות קיימות ועתידיות ועוד.

משרדנו נחשף לא פעם להסכמים שנחתמו תחת לחץ נפשי, לחץ זמן, משחקי אגו ואשמה פסיכולוגיים, כאשר צד אחד סמך על הצד השני שהכין את המסמך והטעה אותו לגבי ההסכם. במרוצת הזמן הבינו שחתימה על הסכם בלי מעורבות של עורך דין המתמחה בתחום גרם להם להפסדים כספיים ורגשיים שרצו לחסוך בחתימה על ההסכם.

כמו כן, משרדנו דואג לפרוצדורה הכרוכה בפתיחת תיק בית משפט לצורך קביעת מועד הדיון לאישור ההסכם ומלווה את בני הזוג במהלך הדיון המתנהל בפני בית הערכאות המשפטיות.

יש לזכור בטרם אתם חותמים על הסכם ממון יש להתייעץ עם עורך דין מטעמכם אשר יוודא כי זכויותיכם לא נפגעו.

How a lawyer can help your business

Starting a new venture can be exciting and challenging. It is important that you hire a lawyer too as all companies, irrespective of their size needs legal representation. When you start your business, you will find that you need legal guidance at every step and at different phases of the business life, from the initial incorporation to raising capital.

Read more "How a lawyer can help your business"

What best describes the civil rights act of 1875

If you are a victim of crime, you need the help of a professional lawyer who is responsive and compassionate. While you cannot stop crime from happening, you can help others as your lawsuits against the responsible perpetrator will help them to improve their security and ensure that such crimes do not happen in the future.

Read more "What best describes the civil rights act of 1875"